Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Bestand crasht Excel!!

Red mijn werkmap!
De beste tool voor Excel bestanden met problemen.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Producten > RefTreeAnalyser > Versie informatie
This page in English

RefTreeAnalyser versies

Huidige versie

Buy RefTreeAnalyser now!

De meest recente versie is vind u hier, met de wijzigingen:

Versie Informatie

Build nummer Wijzigingen
1.0.14
 • Bij deze build is een Help bestand toegevoegd, welke kan worden opgeroepen middels knoppen op zowel de "find references" als de "find circular references" schermen;
 • De tool is nu ook bereikbaar via het cel rechtsklik menu.
1.0.16
 • Sneltoetsen om de tool te starten
 • Verbeterde rapportage
1.0.17
 • Probleem opgelost mbt dubbele operatoren zoals >=
1.0.18
 • Een probleempje met het veranderen van de schermgrootte opgelost.
1.0.21
 • Formules met verwijzingen naar Excel 2007 (en hoger) tabellen worden correct verwerkt
1.0.23
 • Foutmelding ten gevolge van beveiligde werkbladen voorkomen
1.0.25
 • Toon bericht als er geen bron en/of doelcellen zijn gevonden
1.0.26
 • Voorkom foutmelding als RefTreeAnalyser gestart wordt terwijl een formule wordt bewerkt.
2.0, 011
 • 64 bit versie
 • Verbeterd algoritme voor detectie van kringverwijzingen
 • Fout opsporing
 • Werkblad statistieken
 • Timen van herberekenen van een bereik
 • Bereik controleren op inconsitente formules
2.0, 012
 • U kunt nu de sneltoetsen aanpassen.
 • Als er een update is, dan wordt het help bestand ook bijgewerkt.
2.0, 013
 • Een bug verholpen mbt de sneltoetsen.
 • De positie van het scherm wordt nu onthouden en kan worden ge-reset.
2.0, 014
 • Een compileerfout in Excel 2003 verholpen.
2.0, 015
 • Verholpen dat het About venster niet de juiste registratie informatie toont.
2.0, 017
 • Enkele Excel 2003 probleempjes gefixt
2.0, 018
 • Enkele Excel 2003 probleempjes gefixt
2.0, 019
 • Verholpen dat het About knopje in Excel 2003 soms het about venster van een andere invoegtoepassing opent.
2.0, 020
 • Een aparte invoegtoepassing voor Excel versies ouder dan 2003 toegevoegd.
2.0, 021
 • Een issue mbt Excel 2007 opgelost
2.0, 022
 • Het terugkeren naar hetzelfde bereik als voor starten van de tool is Verbeterd.
2.0, 023
 • Kleine bugfix
2.0, 024
 • Onnodig scrollen bij wisselen cel selectie verbeterd
2.0, 025
 • Bug gefixt mbt verwijzingen als $AA$1:$AA$123 die niet gevonden werden.
2.0, 026
 • Bug mbt protected mode gefixt
2.0, 027
 • Kleine bug gefixt
2.0, 028
 • Compileerfout in 2003 verholpen
2.0, 029
 • Probleem met Excel 2013 verholpen: berichtvensters verschijnen achter het scherm
2.0, 030
 • Probleem gefixt dat de licentiegegevens worden verwijderd als de add-in uitgezet wordt
2.0, 031
 • Probleem met Excel 2013 verholpen: nog 1 berichtvenster verscheen achter het scherm
2.0, 032
 • De werking van het zoeken naar fouten is verbeterd
2.0, 033
 • Belangrijke update: aanpassing van het zoeken naar meerdere verwijzingsniveau's
2.0, 034
 • Kleine bugfix mbt vensters in Excel 2013
2.0, 035
 • Error tracing functie verbetert
2.0, 036
 • Rapportage verbeterd
2.0, 037
 • Een nieuwe optie toegevoegd: Visualiseren van de broncellen. Dit gebeurt direct op het werkblad en is een significante verbetering t.o.v. de ingebouwde "Broncellen aanwijzen" optie.
2.0, 039
 • Bug gefixt mbt Excel 2007 en 2003
2.0, 040
 • Visualiseren nu ook beschikbaar voor Excel 2003
2.0, 041
 • De mogelijkheid toegevoegd om de kleuren van de visualisatie te kiezen
2.0, 042
 • Visualisatie verbeterd: Afbeeldingen van verafgelegen cellen worden beter gepositioneerd
2.0, 043
 • Een probleem opgelost mbt 64 bit Excel 2013
 • Probleem opgelost dat het zoekvenster na starten van Excel een waarde bevat
2.0, 044
 • Optie toegevoegd om object verwijzingen te analyseren
2.0, 045
 • Bij traceren van bron en doelcellen worden nu ook objecten meegeanalyseerd
2.0, 046
 • Een bug betreffende Visualisatie gefixt
2.0, 047
 • Beta versie
2.0, 048
 • Zoeken in objecten is optioneel gemaakt bij zoeken naar bron- en doelcellen
2.0, 049
 • Voortgangsbalk verbeterd bij zoeken in objecten, voorkomen dat er een lege werkmap wordt geopend wanneer er een bestand via verkenner wordt geopend vanuit een netwerk schijf
2.0, 050
 • Rapportage verbeterd door toevoegen van snelkoppelingen, enkele bugs verholpen
2.0, 051
 • Sneltoetsen voor Check Formulas en voor Objects toegevoegd
2.0, 052
 • Dubbel-klik mogelijk gemaakt op de treeviews
2.0, 053
 • Hotkeys kunnen uitgeschakeld worden
2.0, 055
 • Toegevoegd: highlight formula blocks op "Check formulas" venster, verbeterde performance van Check formulas.
2.0, 056
 • Bug betreffende lokale bereiknamen gefixt
2.0, 057
 • Kleine verbeteringen
2.0, 058
 • Registratie gewijzigd; er wordt geen verbinding meer gelegd met internet om de registratie te checken als de tool is geregistreerd
2.0, 059
 • Een compileerfout verholpen
2.0, 060
 • De functie "Formula Report" toegevoegd
2.0, 061
 • Bug gefixt mbt opstartscherm Excel 2013
2.0, 062
 • Bug gefixt mbt registratie van sneltoetsen
2.0, 063
 • Bug gefixt mbt opstartscherm Excel 2013 (veroorzaakt door een recent update van Office 2013)
2.0, 064
 • Een bug gefixt mbt veranderen van de schermgrootte van de tool.
2.0, 065
 • De timer is verbeterd
2.0, 066
 • Verbeterde groepering in het Objecten venster, screenupdating bug gefixt.
2.0, 067
 • Verwijderen van pijlen alleen doen als ze ook zijn ingevoegd
2.0, 068
 • Ondersteuning van de Alt toets voor de sneltoetsen toegevoegd
2.0, 069
 • Fixed bug (treeview not responding)
2.0, 070
 • Fixed tiny bug
2.0, 071
 • Een klein probleem opgelost in het "Formula report" mbt werkblad namen die lijken op datums
2.0, 072
 • Bug mbt venster manipulatie voor Excel 2013 en hoger opgelost
2.0, 073
 • Bugje gefixt mbt bewerken van de formule in het dialoogvenster
2.0, 075
 • Bij deze versie wordt de beveiliging van werkmappen en bladen tijdelijk opgeheven. Tevens is een probleem opgelost met betrekking tot het verijwderne van de pijlen
2.0, 076
 • Foutmelding bij sluiten van Excel verholpen
2.0, 077
 • Vragen om wachtwoorden bij het sluiten en opslaan van bestanden verholpen
2.0, 078
 • Probleem met vastlopen bij formules controleren verholpen
2.0, 079
 • Een aantal problemen gefixt mbt het werken met vensters in Excel 2013 en 2016, Een bug in Find Object references gefixt
2.0, 080
 • De snelheid van het zoeken naar dependents flink verbeterd, Objects weergave verbeterd
2.0, 081
 • Foutzoeken verbeterd, bug mbt werkbladnamen met een | erin gefixt
2.0, 082
 • Een bug gefixt mbt verwijzingen naar gehele kolommen
2.0, 083
 • Een bug in the sheet statistics module gefixt
2.0, 084
 • Bug mbt objecten analyse gefixt en automatisch bijwerken van de precedents/dependents mogelijk gemaakt
2.0, 085
 • Bug mbt instellen sneltoets errortrace gefixt
2.0, 087
 • VBA code ondertekend met een nieuw certificaat
2.0, 088
 • Een rapport toegevoegd waarmee de formulekoppelingen tussen de werkbladen zichtbaar worden gemaakt
2.0, 091
 • Verschillende bugs gefixt
2.0, 092
 • Een bug mbt Excel 2013 en 2016gefixt; Het Off-sheet references rapport verbeterd zodat Tabellen en bereiknamen ook worden geanalyseerd
2.0, 093
 • Een bug gefixt mbt zichtbaar maken van werkbladen
2.0, 094
 • Een bug gefixt die crashes van Excel 2013 en 2016 veroorzaakte in combinatie met sommige andere invoegtoepassingen
2.0, 096
 • Het is nu weer mogelijk op de treeview te dubbel-klikken (Dezelfde actie als klikken op "Do ActiveCell")
2.0, 097
 • Het scrollen in een tabel is verbeterd
2.0, 098
 • Toegevoegd: Formule weergeven als een wiskundige vergelijking
2.0, 099
 • Kleine bug gefixt in report formulas
2.0, 100
 • Bug gefixt mbt samengevoegde cellen bij het visulaiseren van de verwijzingen
2.0, 101
 • Workaround geimplementeerd mbt een Excel bug die de "Display Equation" functie in niet-Engelse Excel versies onwerkzaam maakte.
2.0, 102
 • Bug gefixt met betrekking tot het aanpassen van een sneltoets; een work-around geimplementeerd in verband met problemen bij de "visualisatie" optie; Een probleem met het selecteren van objecten gefixt
2.0, 103 Bug gefixt die ervoor zorgde dat verwijzingen naar andere werkbladen niet werden gevolgd (bug geintroduceerd in build 102)
2.0, 104
 • Scrollen van de selectie totdat deze zichtbaar is op het scherm is verbeterd
2.0, 105
 • Bug gefixt, Draaitabellen werden niet getoond indien ze naar een tabelnaam verwijzen
2.0, 106
 • Bug gefixt: de sneltoetsen werkten niet direct na openen van Excel
2.0, 107
 • Bug gefixt waarbij bereiknamen niet werden weergegeven (bug geintroduceerd in build 105)
2.0, 108
 • Toegevoegd dat je naar de bron van een draaitabel springt indien je kiest voor Precedents terwijl je in een draaitabel staat.
2.0, 109
 • Bug gefixt die ervoor zorgde dat het dialoogvenster niet op dezelfde plaats opende
2.0, 110
 • Build 109 zorgde voor crashes in 64 bit Excel, nu verholpen
2.0, 111
 • Performance verbeterd voor Excel 2013 en 2016
2.0, 112
 • Problemen met de voortgangsindicatie (Excel 2013, 2016) opgelost door de gebruiker de mogelijkheid te geven deze op de statusbalk te zien in plaats van op een scherm
2.0, 113
 • Eindelijk een probleem weten op te lossen met de Visualize functie dat zich alleen in Excel 2016 voor deed.
2.0, 114
 • De snelheid van het analyseren van voorwaardelijke opmaak verbeterd
2.0, 115
 • Een kleine bug gefixt die alleen optreedt indien een grafiekblad actief is
2.0, 116
 • Cyrrilic (en andere niet-westerse) karakter set toegevoegd voor tabelnamen
2.0, 117
 • De Tile optie is verbeterd, het rapporteren van formules is verbeterd.
2.0, 118
 • Een optie toegevoegd waarmee het zichtbaar maken van werkbladen kan worden aan- of uit-gezet
2.0, 119
 • Report Function Count toegevoegd, waarmee het aantal gebruikte Excel functies in uw model wordt geteld
2.0, 120
 • Kleine bug gefixt
2.0, 121
 • Snelheid van zoeken naar doelcellen is verbeterd
2.0, 122
 • Een bug in het zoeken naar doelcellen opgelost die in build 121 was geintroduceerd
2.0, 124
 • Registratie meldingen bijgewerkt
2.0, 125
 • Matrix formules worden nu ook verwerkt tijdens de controle op kringverwijzingen
2.0, 126
 • Runtime error gefixt die werd veroorzaakt door third-party add-ins
2.0, 127
 • Website adressen aangepast naar https
2.0, 128
 • Code toegevoegd om het updaten te vergemakkelijken
2.0, 129
 • De snelheid waarmee formules worden gecheckt en gerapporteerd sterk verbeterd
2.0, 130
 • Niet gepubliceerd
2.0, 131
 • Weergave van de Object afhankelijkheden verbeterd, weergave naast het Excel venster verbeterd.
2.0, 132
 • Bijgewerkt zodat deze werkt met de nieuwe Excel Data Types (Geografie and Aandelen) en met de nieuwe Dynamische matrix verwijzingen
2.0, 133
 • Niet gepubliceerd
2.0, 134
 • Opzoeken, weergeven en rapporteren van celverwijzingen van Objecten verbeterd
2.0, 135
 • Een probleem opgelost mbt het vinden van verwijzingen in de SERIES formule van grafieken
2.0, 137
 • Probleem opgelost mbt Visualisatie optie
2.0, 138
 • Probleem mbt registratie verholpen
2.0, 139
 • Methode van controleren van registratie aangepast
2.0, 140
 • Selecteert de draaitabel die hoort bij een draaigrafiek
2.0, 141
 • Enkele bugs gefixt

 

 Vragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: www.eileenslounge.com.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.