Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Bestand crasht Excel!!

Red mijn werkmap!
De beste tool voor Excel bestanden met problemen.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Producten > RefTreeAnalyser > Screenshots
This page in English

RefTreeAnalyser Screenshots

Hieronder vind u een screenshot van de RefTreeAnalyser, die zowel bron- als Doel- cellen toont van een cel:

Merk op, dat verwijzingen die foutwaarden bevatten in rood worden weergegeven. Mochten er objecten zijn die gebruik maken van de waarde uit de huidige cell, dan worden deze in zwart weergegeven. Ook de verwijzingen in formules voor voorwaardelijke opmaak en voor gegevensvalidatie worden in zwart aangegeven.

De "Visualize" optie geeft een grafische weergave van de broncellen:

Visualize optie van RefTreeAnalyser

Buy RefTreeAnalyser now!

De Object reference mogelijkheid van de tool geeft inzicht in welke cellen door welke objecten op je werkbladen worden gebruikt:

RefTreeAnalyser Object References Screen

Een screenshot van de tool waarbij kringverwijzingen worden weergegeven:

RefTreeAnalyser werkt mooi met Excel 2007, 2010 and 2013:

En natuurlijk werkt RefTreeAnalyser ook goed in Excel 2003 (Tools menu).

Buy RefTreeAnalyser now!Comments

Have a question, comment or suggestion? Then please use this form.

If your question is not directly related to this web page, but rather a more general "How do I do this" Excel question, then I advise you to ask your question here: www.eileenslounge.com.

Please enter your name (required):

Your e-mail address (optional but if you want me to respond it helps!; will not be shown, nor be used to send you unsolicited information):

Your request or comment:

To post VBA code in your comment, use [VB] tags, like this: [VB]Code goes here[/VB].Vragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: www.eileenslounge.com.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt niet getoond)

Uw verzoek of commentaar:

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].